Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa

Startdatum 2023-09-14
Slutdatum 2023-09-27
Plats Regionens hus, Uppsala
Anmäl dig

Vad kan jag göra när någon mår psykiskt dåligt? Välkommen till en utbildning som ger kunskap och övning i att ta kontakt och ge första hjälpen.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och berör oss alla. Denna utbildning syftar till att öka kunskapen och medvetenheten kring psykisk ohälsa.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som ofta möter människor i riskzon för psykisk ohälsa. Det kan vara på ditt arbete, i föreningslivet eller i ett annat sammanhang.

Mål och innehåll

Du får lära dig hur du som medmänniska kan närma dig och ge råd och stöd till en person som mår dåligt. Målet är att du ska få kunskaper nog att rycka in och ge en första hjälp samt vid behov lotsa till professionell hjälp. Ett annat mål med utbildningen är att minska de fördomar och stigma som finns inom området.

Internationellt prövat utbildningsprogram

Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett evidensbaserat utbildningsprogram som är snarlikt fysisk första hjälpen-utbildning. Programmet har utvecklats i Australien och är internationellt prövat och utvärderat. I Sverige har programmet översatts och anpassats till svenska förhållanden samt testats i Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet. 

Dag, tid och plats

Utbildningen ges under fyra eftermiddagar:

  • Torsdag den 14 september.
  • Fredag den 15 september.
  • Onsdag den 20 september
  • Onsdag den 27 september.

Tid samtliga dagar är 13:00-16:30. Plats: Regionens hus, Storgatan 27 i Uppsala.

Bra att veta

Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.

Du behöver närvara vid alla fyra tillfällen för att bli godkänd i kursen. Missar du ett tillfälle kan det finnas möjlighet att ta igen det senare.

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 11 september via knappen "Anmäl dig".

Instruktörer/utbildare

Ulrika Toresten och Kerstin Thelander.

 

Kontakt

Utbildningen ges av FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare