Fortbildning om kvalitet i SIP-processen

Startdatum 2024-05-24
Slutdatum 2024-05-24
Tid 09:00 - 12:00
Plats Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.
Anmäl dig

Samordnad individuell plan (SIP) kan bidra till bättre samarbeten, ökad delaktighet och en tydligare helhetsbild. Processen ska ge värden för alla som deltar i den. Men hur?

Välkommen att höra hur andra jobbar med dessa frågor och fylla på med kunskap för att komma vidare i utvecklingen av SIP på din arbetsplats.

För vem?

Medarbetare och chefer i länets kommuner och Region Uppsala.

Programpunkter i korthet

  • Inspirationsföreläsning om hur vi skapar bra och givande möten.
  • FoU Socialtjänst presenterar delresultat från en pågående uppföljning av hur SIP används och upplevs just nu i Uppsala län.
  • Vi lär av varandra – erfarenhetsutbyte med andra som utvecklar, planerar och deltar i SIP-processer runt om i länet. 

Fullständigt program publiceras här senare.

Tid, plats och praktisk information

Fredagen den 24 maj 2024, klockan 09.00-12.00 med registrering från 08.30 på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Ingen kostnad. Vi bjuder på fika. Tillfället kommer inte att spelas in.

Anmälan

Boka din plats senast den 10 maj via detta formulär (webropolsurveys.com).

Arrangör och kontakt

Arrangör är Länsnätverket för utveckling av SIP i samarbete med FoU Socialtjänst.

Länsnätverket för utveckling av SIP är ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och samverkan för utveckling av SIP i Uppsala län. Sammankallande för nätverket är Akademiskt primärvårdscentrum (APC) utveckling, Region Uppsala.

Karolina Mark

Handläggare