Samhällsengagemang bland äldre

Startdatum 2023-12-01
Slutdatum 2023-12-01
Tid 09:30 - 12:00
Plats Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala.
Anmäl dig

Sociologiska institutionen och FoU Socialtjänst bjuder in till en förmiddag om samhällsengagemang bland äldre med biståndsbedömda insatser: Europeiska resultat och Sverigespecifika insikter.

Ett av socialtjänstlagens mål handlar om att främja människors aktiva deltagande i samhällslivet. Ändå vet vi idag lite om och hur socialtjänstens insatser påverkar äldres möjligheter att vara fortsatt engagerade i samhället.

Under den här förmiddagen fördjupar vi oss genom korta föreläsningar i resultaten från CIVEX-studien. Studien har bland annat intervjuat äldre med biståndsbedömda insatser (särskilt boende eller hemtjänst) och ställt frågor om huruvida de anser att insatserna har betydelse för deras samhällsengagemang.

För vem?

Medarbetare och chefer inom äldreomsorgsverksamheter i Uppsala län.

Innehåll

• Resultat från CIVEX-studien.
• Gruppdiskussioner.
• Erfarenhetsutbyte.

Praktisk information och anmälan

Ingen kostnad. Vi bjuder på förmiddagsfika. Boka din plats senast den 16 november genom knappen "Anmäl dig".

Om CIVEX-studien

CIVEX är ett pågående forskningsprojekt som undersöker hur grupper av äldre som antas vara särskilt sårbara faktiskt bidrar till sina familjer, närområdet och det vidare samhället. 

Arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst i samarbete med Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare