Rapporter från FoU Socialtjänst

Redovisningar och analyser utifrån FoU Socialtjänsts undersökande uppdrag.

Initiativ till undersökande uppdrag kan komma från olika håll. Syftet kan till exempel vara att beskriva olika arbetssätt hos verksamheter i länet eller att ta reda på vad brukarna tycker. Det är tjänsteledingen för HSVO som tar beslut om FoU Socialtjänsts uppdrag. 

Rapporterna syftar främst till att möta uppdragsgivarens behov, men är ofta till nytta för fler som arbetar med liknande frågor. Hör av dig till oss om du vill ta del av en titel i listan som inte går att ladda ner direkt.

Rapporter 2022

Individbaserad systematisk uppföljning i Uppsala län – Kartläggning av nuläge och förslag på länsgemensamma aktiviteter.
Beställ pdf per mejl.

 •  
 • Processutvärdering av SSPF i Uppsala kommun – Socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan för ungdomar.
  Beställ pdf per mejl.
 •  
 • Översyn av GAP-UL – Vad gör Gemensam analysgrupp för samverkansprocesser och vad är deras uppdrag?
  Beställ pdf per mejl.
 •  
 • Så tycker man om bistånds- och LSS-handläggningen i Uppsala län 2021.
  Beställ pdf per mejl.

Fler rapporter från FoU Socialtjänst

Rapporter från tidigare Regionförbundet

Delar av Regionförbundet blev grunden för nuvarande FoU Socialtjänst. Regionförbundet publicerade rapporter som fortfarande kan ge värdefull kunskap. 

Annie Palmgren

Kommunikatör