Rapporter från FoU Socialtjänst

Redovisningar och analyser utifrån FoU Socialtjänsts undersökande uppdrag. Uppdragen kan till exempel handla om hur olika verksamheter arbetar i en fråga eller hur en kommun har implementerat ett nytt arbetssätt.

Under 2023 har FoU Socialtjänst gett ut följande rapporter:

  • Peer support och levande bibliotek i Uppsala län? – Behov, förslag på organisering och möjligheter till ökad patient- och brukarmedverkan. Författare: Hanna Bozkurt Åhman. 
  • Processutvärdering av SSPF i Knivsta kommun – Socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan för ungdomar. Författare: Fanny Pérez Aronsson. 
  • Översyn av SUF-Kunskapscentrum. (Kommande.)

FoU-rapporterna syftar främst till att möta uppdragsgivarens behov, men är ofta till nytta för fler som arbetar med liknande frågor. Välkommen att höra av dig om du vill ta del av en rapport!

Mejla oss för att få materialet. Skriv titel och utgivningsår i ämnesraden.

Beställ

Fler rapporter från FoU Socialtjänst

Rapporter från tidigare Regionförbundet

Delar av Regionförbundet blev grunden för nuvarande FoU Socialtjänst. Regionförbundet publicerade rapporter som fortfarande kan ge värdefull kunskap. 

Annie Palmgren

Kommunikatör