Brukarrevision

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU) genomför brukarrevisioner på uppdrag av FoU Socialtjänst inom områdena socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. 

Verksamheterna får del av revisionerna på länsnivå, vilket ger dem möjlighet att höra från brukarna vad de tycker och utveckla sina verksamheter.

Vad tycker era brukare om missbruks- och beroendevården?

I ett steg att förbättra missbruks- och beroendevården intervjuar BRiU nu brukare för att ta reda på vad de tycker och tänker om sin vård. Informera gärna i din verksamhet – fler röster behöver bli hörda! Nedan finns ett dokument med information och kontaktuppgifter till BRiU. 

Informationsbrev till brukare: Vad tycker du om missbruks- och beroendevården? (pdf)

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare