Sammanträde med regionfullmäktige

Vid regionfullmäktiges sammanträden använder vi även det digitala mötessystemstödet Quickchannel. Du loggar in i systemet via din surfplatta och anmäler närvaro, begär ordet och voterar.

Logga in i Quickchannel

Du når Quickchannel via lul.quickchannel.com, vilket behövs för att registreras som närvarande på mötet. Om du saknar användarnamn, lösenord eller har annat problem med åtkomst får du hjälp via Region Uppsalas it-support (se kontaktuppgifter nedan).

Regionfullmäktige på distans

För att hindra spridning av Covid-19 vill vi minimera antalet personer i våra lokaler. Därför ger vi dig möjlighet att delta på distans vid regionfullmäktiges sammanträden.
Ordförande, protokollförare och justerare ska finnas på plats i lokalen.

Här finns instruktionen för genomförande av sammanträden på distans:

instruktion för genomförande av sammanträde på distans

 

Kontakt

Jessica Bräck

Enhetschef, nämndsekreterare RS OCH RF