Cosmic Insight

Cosmic Insight är ett menyval i Cosmic med syfte att ge vårdpersonal stöd vid statistisk analys av kliniska och icke-kliniska patientdata som registrerats i Cosmic.

Cosmic Insight kan söka fram patientdata, kort efter registrering, genom frågeställningar som skapats. Resultatet kan visas både grafiskt och i listformat. Målgruppen för Cosmic Insight är personal som behöver använda patientdata för uppföljnings- eller kvalitetssäkringsändamål. Tillgång till patientuppgifter begränsas genom användarens behörighet i enlighet med patientdatalagen.

Vill du veta mer?

Beställning av data för verksamhetsuppföljning

För att beställa uttag av data från Cosmic kontaktar du beslutsstöd. Beslutstöd bestämmer sedan lämpligt systemstöd för utdatabehovet.

Objektspecialister

Jonathan Hellgren

Handläggare, IT

Peter Kölerud

Handläggare, IT