Cosmic Messenger

Information och material rörande Cosmic Messenger och funktionsbrevlådor.

Cosmic Messenger är en modul i Cosmic som används för kommunikation. Funktionsbrevlådor i Cosmic Messenger ska användas för riktad kommunikation aktörer emellan, oberoende av om patienten har ett samordningsärende i Link eller inte.

Cosmic eLearning

  • E-kurs: Messenger (27:46)

E-kursen är skapad av leverantören av Cosmic och är en generell beskrivning av funtionalitet i Link.

OBS! Kommun- respektive regionanvändare har olika inloggningsätt till Cosmic eLearning 

Bildspel

Bildspelet är skapat av Elektronisk patientjournal (EPJ).

Kontakt

Frågor om materialet?

Kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ)

Region Uppsala via Easit självservice – Registrera – Vårdsystem – Elektronisk patientjournal – Fråga​

Kommunerna via epj-support@regionuppsala.se