Cosmic Messenger

Cosmic Messenger är en modul i Cosmic som används för kommunikation. Funktionsbrevlådor i Cosmic Messenger ska användas för riktad kommunikation aktörer emellan, oberoende av om patienten har ett samordningsärende i Link eller inte.

Cosmic elearning

E-kurs: Messenger (27:46). Kursen är skapad av leverantören av Cosmic och är en generell beskrivning av funtionalitet i Link. Det är olika inloggningssätt beroende på om du arbetar i kommunen eller i Region Uppsala.  

Kontakt

Region Uppsala: via Easit självservice, Registrera – Vårdsystem – Elektronisk patientjournal – Fråga​.

Kommunerna: via epj-support@regionuppsala.se