Övriga funktioner i Cosmic för kommunanvändare

Kommunanvändare  har förutom Cosmic Link och Messenger även tillgång till några andra delar/moduler i Cosmic, för att underlätta vid samordning och samverkan.

Användargränssnittet i Cosmic

Uppmärksamhetssignalen (UMS)

Hälso- och sjukvårdspersonal i kommunerna har läsrättighet avseende Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic och i UMS länkad journalanteckning avseende Beslut om behandlingsbegränsning.

Vårddokumentation i Cosmic för kommunanvändare

Läkemedel

Sjuksköterskor inom kommunerna har tillgång till menyvalet Läkemedel och läsrättighet i hela läkemedelsmodulen i Cosmic.

Beställning och svar

Sjuksköterskor inom kommunerna har tillgång till menyvalen och läsrättighet i Svar Provbunden respektive Radiologisvar, som är delar av modulen Beställning och svar i Cosmic.

Kontakt

Frågor om materialet?

Kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ)

Region Uppsala via Easit självservice – Registrera – Vårdsystem – Elektronisk patientjournal – Fråga​

Kommunerna via epj-support@regionuppsala.se