Övrig funktionalitet i Cosmic för kommunanvändare

Kommunanvändare  har förutom Cosmic Link och Messenger även tillgång till några andra delar/moduler i Cosmic, för att underlätta vid samordning och samverkan.

Användargränssnitt i Cosmic

Information om grundläggande funktionalitet i Cosmic som Meny, Patientlist och Patientkort.

 

 

Uppmärksamhetssignalen (UMS)

Hälso- och sjukvårdspersonal i kommunerna har läsrättighet avseende Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic och i UMS länkad journalanteckning avseende Beslut om behandlingsbegränsning.

Vårddokumentation

  • Hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunerna har tillgång till menyvalet Journal i Cosmic och läsrättighet till journalanteckningar från enheter som ingår i Region Uppsalas sammanhållna journalföring.

  • Sjuksköterskor inom kommunerna har skrivrättighet  i journamallen, Administrativ, Konstaterande av dödsfall.

  • Hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunerna har tillgång till menyvalet Osignerat/ovidimerat.

 

Läkemedel

Sjuksköterskor inom kommunerna har tillgång till menyvalet Läkemedel och läsrättighet i hela Läkemedelsmodulen i Cosmic.

 

 

Beställning och svar

Sjuksköterskor inom kommunerna har tillgång till menyvalen och läsrättighet i Svar Provbunden respektive Radiologisvar, som är delar av modulen Beställning och svar i Cosmic.