Beställning och svar i Cosmic - för kommunanvändare

Sjuksköterskor inom kommunerna har tillgång till menyvalen och läsrättighet i Svar Provbunden respektive Radiologisvar, som är delar av modulen Beställning och svar i Cosmic.

Cosmic eLearning 

  • E-kurs: Beställning och svar (09:36)

E-kursen är skapad av leverantören av Cosmic och är en generell beskrivning av funtionalitet i Link.

Bildspel 

Bildspelet är skapat av Elektronisk patientjournal (EPJ). 

 

Kontakt

Frågor om materialet?

Kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ)

Region Uppsala via Easit självservice – Registrera – Vårdsystem – Elektronisk patientjournal – Fråga​

Kommunerna via epj-support@regionuppsala.se