Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic - för kommunanvändare

Hälso- och sjukvårdspersonals i kommunerna har läsrättighet avseende Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic och i UMS länkad journalanteckning avseende Beslut om behandlingsbegränsning.

Cosmic eLearning

  • E-kurs: Uppmärksamhetssignal  (07:23)

E-kursen är skapad av leverantören av Cosmic och är en generell beskrivning av funtionalitet i Link.

För kommun - Information om  inloggning Cosmic eLearning

Bildspel

Bildspelet är skapat av Elektronisk patientjournal (EPJ).

Dokument

 

Kontakt

Frågor om materialet?

Kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ)

Region Uppsala via Easit självservice – Registrera – Vårdsystem – Elektronisk patientjournal – Fråga​

Kommunerna via epj-support@regionuppsala.se