Vårddokumentation i Cosmic - för kommunanvändare

Information och material för hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunerna rörande vårddokumentation i Cosmic.

Vårddokumentation i Cosmic för kommunanvändare

Läsrättighet i Journal

Hälso- och sjukvårdspersonal inom kommun har tillgång till menyvalet Journal i Cosmic och läsrättighet till journalanteckningar från enheter som ingår i Region Uppsalas sammanhållna journalföring.

Cosmic eLearning 

  • E-kurs: Vårddokumentation (15:40)

E-kursen är skapad av leverantören av Cosmic och är en generell beskrivning av funtionalitet i Link.

Dokument

Skrivrättighet i Journal

Sjuksköterskor inom kommun har skrivrättighet  i journamallen, Administrativ, Konstaterande av dödsfall.

Menyvalet Osignerat/ovidimerat

Hälso- och sjukvårdspersonal inom kommun har tillgång till menyvalet Osignerat/ovidimerat.

 

Kontakt

Frågor om materialet?

Kontakta Elektronisk patientjournal (EPJ)

Region Uppsala via Easit självservice – Registrera – Vårdsystem – Elektronisk patientjournal – Fråga​

Kommunerna via epj-support@regionuppsala.se