Risker med funktionen “byt styrka” i Cosmic

2024-02-29

Inom Region Uppsala har det rekommenderats att funktionen “byt styrka” i Cosmic läkemedelsmodul inte ska användas.  Denna rekommendation är nu tillbakadragen men funktionen medför fortfarande vissa risker som man bör vara vaksam på när man använder den.  

Beskrivning av vilka risker som finns med funktionen kan läsas nedan. 

Risker med funktionen "byt styrka" i Cosmic (regionuppsala.se)