Support programportalen

Kontakt till support

Vid tekniska problem eller andra frågor gör en felanmälan via Easit självservice eller kontakta din närmsta it-samordnare, it-avdelning eller ring 018-617 90 90.

Tekniska förutsättningar

Här finns de tekniska förutsättningarna för att kunna ansluta till Region Uppsalas programportal.

Första gången du loggar in

Här hittar du instruktioner för hur du loggar in i programportalen.

Kontakt

Hitta på sidan