Samverkansmodell för palliativ vård prisades på mässa

2023-10-05

I veckan prisades postern om den samverkansmodell som tagits fram i Uppsala län utav kommunal primärvård och specialiserad palliativ hemsjukvård på palliativ konferens i Malmö. Lisa Sörell specialistsjuksköterska på Akademiska sjukhuset och Jessica Pato Ramirez avdelningschef Lasarettet i Enköping presenterade arbetet samt tog emot priset för bästa poster, inom kategorin ”Högsta nyhetsvärde av betydelse för framtidens palliativa vård”.

– Det är roligt att vi får den här möjligheten att presentera vår samverkansmodell för Uppsala län. Temat för konferensen är ”Framtidens palliativa vård” vilket denna modell passar väl in i. Det känns bra att den har fått uppmärksamhet nationellt och att vi fick pris vid postervandringen här på konferensen. Vi uppskattar att vi får möjligheten att representera och presentera det goda samarbetet som finns mellan regionen och alla länets kommuner. Det är också kul att vi har fått förfrågningar från personer utifrån som vill ta del av arbetet och även följa vårt arbete framöver, hälsar Lisa och Jessica som tillsammans med flera kollegor jobbat fram samverkansmodellen.

Motivering

”Postern beskriver utveckling av en nyskapande samverkansmodell mellan kommuner och regioner för att öka tillgången till palliativ vård oavsett diagnos, ålder, vårdform och förväntad livslängd i befolkningen. Nyhetsvärdet ligger i de sätt som den specialiserade palliativa vården har lierat sig och arbetat tillsammans med andra aktörer. Denna modell, om den blir forskningsmässigt utvärderad, har potential att bidra till policyförändringar som på sikt kan förändra organisering av palliativ vård utifrån devisen alla kan göra något, tillsammans kan vi göra mer.

Priset går till Lisa Sörell, Susanne Ahlman, Helene Klockare, Karin Artursson och Jessica Pato Ramirez och postern; Samverkansmodell mellan kommunal primärvård och specialiserad palliativ hemsjukvård i Uppsala län.”

Ett arbete i samverkan

I Uppsala län har det funnits olika samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner. Till följd av detta har det varit olika arbetssätt och en ojämlik tillgång till specialiserad palliativ hemsjukvård i länet. För att skapa en mer jämlik, personcentrerad och samordnad vård startade Region Uppsala och länets kommuner ett länsgemensamt arbete i form av ett delprojekt till projektet Vård i hemmet, med syfte att utveckla och enas kring en samverkansmodell för palliativ vård i hemmet.

Här kan du läsa mer om palliativ vård i hemmet: Palliativ vård i hemmet (regionuppsala.se)