Palliativ vård i hemmet

Målet är att skapa en mer jämlik, personcentrerad och samordnad vård i hemmet för patienter i behov av palliativ vård.

Den palliativa vården i hemmet har historiskt bedrivits på olika sätt i olika delar av länet. Det har bidragit till stora ojämlikheter som påverkar såväl patienter som medarbetare.

Ett arbete i samverkan  

Ett länsgemensamt arbete, i form av ett delprojekt till projektet Vård i hemmet har utvecklat en samverkansmodell för palliativ vård i hemmet där målet är att vården ska bli mer jämlik, personcentrerad och samordnad 

Gemensamt ansvar kräver planering och samarbete

Det personcentrerade arbetssättet formas av att lyssna på patientens erfarenheter, behov och önskemål. Detta ska utgöra grunden till den gemensamma planeringen, som är en viktig förutsättning för samarbetet mellan flera aktörer. Eftersom Region Uppsala och respektive kommun har ett gemensamt ansvar för all hälso- och sjukvård i hemmet är teamarbetet en viktig del. 

Införande av nytt arbetssätt

Under hösten 2023 införs ett nytt arbetssätt i hela länet, för den palliativa vården i hemmet som beskrivs i "palliativ vård i samverkan".

I vår filmkanal hittar du våra inspelade lärseminarium kring palliativ vård.

Se seminarierna (Streamio)

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Arbetet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.