Frågor och svar om Palliativ vård i hemmet

Här hittar du vanliga frågor och svar om det reviderade ViS-dokumentet Palliativ vård i samverkan.

Palliativ vård i samverkan (docplus.se).

Läs även gärna frågor och svar om samverkansprocesser vid utskrivning.

Frågor och svar GAP-UL. 

Organisering

Fast vård- och läkarkontakt

Planering, riskbedömning och fördelning av medicinskt ansvar

Dokumentation

Beslut om begränsad behandling

Remiss

Arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska insatser i palliativ vård

Psykosocialt stöd och efterlevandesamtal

Kompetens

Övriga frågor