Konstnärligt utvecklingsstöd 2022-2023

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstöd om 100 000 kr per år i två år. Stipendiet kan sökas av professionella kulturutövare med anknytning till Uppsala län, enskilda eller små grupper. Den 17 februari 2022 utsåg kulturnämnden mottagaren av konstnärligt utvecklingsstöd 2022-2023. Läs motiveringen nedan.

Bildkonst

Stipendium 100 000 kr per år i två år

Karin Willén

Karin Willéns konstnärliga arbete tar plats på Hållnäshalvön vid Nordupplands spets. I centrum för hennes praktik de kommande två åren står skogen – en plats laddad med såväl industrihistoria som existentiella frågeställningar och levda erfarenheter.

Genom att gräva där hon står visar Willén hur samtidskonsten kan fungera som en spegel vilken förmår reflektera såväl historiska som samtida föreställningsvärldar. Här möts det metodiska och det intuitiva, det aktivistiska och det forskarmässiga. Willéns arbete sker i nära dialog och erfarenhetsutbyte med de som verkat på platsen. Här finns också en personlig koppling då konstnärens egen far under en stor del av sitt liv var förvaltare av Korsnäs skogsinnehav på Hållnäshalvön. Hans efterlämnade arkiv av fotografier, exkursionsprogram och trycksaker blir en av flera linser att se platsen genom. Men att gräva där man står innebär också för Willén att nyfiket röra sig genom och beforska den skog som står där idag, och vid sidan av de upptrampade stigarna etableras nya perspektiv. Här spelar också exkursioner en viktig roll för att få platsen att öppna upp sig för ytterligare fält för kunskapsproduktion.

Karin Willén har som konstnär återkommande arbetat med specifika platser och det offentliga rummet och intresserat sig för teman som miljö, kärnkraft och politik. Ett exempel är Hållplats Åtvidaberg, ett konstnärligt samarbete kring det offentliga rummet; ett annat exempel är boken Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar med fokus på matlagningsmetoder, mänsklig och geologisk tid, ett samarbete med konstnären Carl Johan Erikson.

Karin Willén tilldelas Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2022–2023 för att ges möjlighet att fortsätta utveckla sitt konstnärliga arbete kring Hållnäshalvön och skogen.

Hitta på sidan