Kulturstipendiater 2023

Kulturnämnden vid Region Uppsala utdelar årligen ett antal kulturstipendier för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser i länet inom olika konst- och kulturområden. På sammanträdet den 17 februari utsågs 2023 års stipendiater. Ta del av motiveringarna nedan.

Arbetsstipendier 2023 

Bildkonst – stipendium 40 000 kronor 

Isak Hall 

Isak Hall är konstnär, baserad i Uppsala. Som målare har han utmärkt sig genom både separat- och grupputställningar och har visats på bland annat Bonniers konsthall, Luleåbiennalen, och nu senast på CF Hill i Stockholm.  

Isak Hall målar övertygande och överväldigande. I skiktade landskap framträder meandrande floder, självlysande urtidsmarker och svävande himlakroppar. I mötet med Halls verk förlorar man som betraktare fotfästet och befinner sig fritt flytande med hela sin existens i skärningspunkten mellan materia och världsalltet. Såväl tid som rymd både expanderar och dras samman och det är som att evigheten plötsligt går att känna på. Det är skrämmande, berusande och omslutande på samma gång. 

Isak Hall tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 till stöd för fortsatt konstnärligt arbete. 

Fotografi/bildkonst – stipendium 40 000 kronor 

Sara Linderoth 

Uppsalabaserade fotografen Sara Linderoth är utbildad vid bland annat Konstfack och Fotoskolan Gamleby och arbetar tematiskt med frågor som rör representation, identitet och ursprung. 

I den dokumenterande och undersökande bildserien ”Spår, spåra” närmar sig Linderoth effekterna av Tjernobylolyckan i april 1986. Betraktelser av tätt stående tallar vid Hillesjön och slingrande mossa i skogarna omkring Tierp berättar om platser där vildsvin med höga halter cesium har skjutits. De stillsamma naturstudierna växlas med arkivmaterial samt autoradiografier, en fotografisk metod för att upptäcka radioaktiva substanser på olika typer av ting. I Linderoths exponeringar av trädlavar, rönn och svampar skapas poetiska abstraktioner där frågan om det osynliga och mätbara ställs på sin spets. Det är ett projekt som placerar historien rakt in i samtiden och som visar vilken central roll naturfotografi kan spela i förståelsen av våra livsvillkor.  

Sara Linderoth tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för att färdigställa boken kring projektet ”Spår, spåra”. 

Film – stipendium 40 000 kronor  

Tomas Paulsson  

Tomas Paulsson, bosatt i Uppsala, är utbildad inom bild vid Umeå universitet. Han har arbetat som bildlärare samt inom illustration och animation i många år, och har regisserat flertalet animerade filmer som visats bland annat på Uppsala Kortfilmfestival.  

Med tydlig grafisk stil som återkommer både i hans illustrationer och de animerade filmerna, med distans och humor, tar Tomas Paulsson upp allvarliga problem och frågor. Det kan handla om allt från livets mening till barns perspektiv på adhd eller dyslexi. 

Tomas Paulsson tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för att kunna jobba vidare med ett projekt som berättar en animerad historia om en grupp katter som bor i den fiktiva förorten Kattsunda. 

Film – stipendium 40 000 kronor 

Franco Veloz 

Franco Veloz är en mångsidig konstnär från Argentina bosatt i Uppsala. Han är utbildad i film och audiovisuella medier vid universitet i Buenos Aires och i Stockholm. I sitt konstnärskap rör han sig mellan olika tekniker som film, illustration och animation, han blandar och experimenterar.  

I dokumentärfilmen “Framtid under jord” utforskar Franco Veloz konflikter mellan gruvnäringspolitik och urfolk i Argentina och Sverige. I sina animerade filmer använder han ofta animationstekniken stop motion, kollage, bilder, skådespelares gestaltning, samt olika filmgenrer. Olika föremål i hans filmer får ett nytt liv, textur och karaktär. Själva tekniken finns ofta i fokus.  

Franco Veloz tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för att kunna fortsätta jobba med projektet “Leksaken”, en kortfilm som utspelar sig i en värld av gosedjur och deras skapare, och som blandar skräck, fantasi, och inte minst stop motion. 

Litteratur – stipendium 40 000 kronor 

Ylva Hillström 

Ylva Hillström är intendent på Moderna museet och skriver böcker om konst för barn. Hon är bosatt i Uppsala och har kommit ut med titlarna Konst – titta, upptäck, gör år 2014, Skapa tillsammans med barnen år 2017 och senast en bok om Hilma af Klint, Kartor över osynligheten år 2020. 

Ylva Hillström visar på ett föredömligt sätt hur man kan bedriva konst- och kulturhistorisk folkbildning även för barn. På ett lättsamt, fantasieggande och vitalt sätt levandegör hon en av de främsta svenska konstnärerna Hilma af Klint. Framöver ska hon skriva deckare om 1700-talskonst med handlingen förlagd till Uppsala, Oxford och Paris. Deckare står inte alltid högt kurs i litteraturvärlden men detta låter onekligen intressant med tanke på de folkbildande kvalitéer hon har visat tidigare i sina barnböcker. 

Ylva Hillström tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för sin folkbildande förmåga, och ett idogt engagemang för att barn ska få upp ögonen för den rikedom som finns i konsten och konsthistorien.   

Litteratur – stipendium 40 000 kronor 

Mattias Käck 

Mattias Käck bor i Enköping och jobbar till vardags som bibliotekarie. Han har gett ut barnböckerna Tiden tar Semester, Den blå kulan och de kulturhistoriska verken Harriet Löwenhjelms värld och Det drömda huset 

Mattias Käck skriver både existentiell barnlitteratur och böcker om kulturhistoria för vuxna. Hans kulturhistoriska böcker har en nytänkande och originell utformning med bilder, brev, faksimil, essäer och annat som inspirerar till nya sätt att ta till sig svensk kulturhistoria.  

Mattias Käck tilldelas Region Uppsalas kulturstipendier 2023 för sitt originella och nytänkande sätt att skriva på för både stora och små. 

Ljudkonst – stipendium 40 000 kronor 

Jenny Sunesson 

Jenny Sunesson, bosatt i Örbyhus, arbetar med olika former av kontextuell ljud- och intermediakonstpraktik. Hon använder sig av fältinspelning i gränslandet mellan konst och dokumentär journalistik, och gör audiovisuella installationer, live collage, deltagarbaserade verk och interaktioner, fixed media och video. 

Genom kombinationer och överlappningar mellan olika uttrycksformer, undersöker Jenny Sunesson människan och det moderna samhället genom dess normer, hierarkier och utanförskap. Hennes huvudsakliga fokus handlar om att utforska en politisk och subkulturell konstkontext som sträcker sig bortom de vita galleriväggarnas begränsningar, och hon arbetar gärna med deltagarbaserade lokala projekt och aktioner. 

Jenny Sunesson tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för att utveckla formerna för visning av ljudkonst, genom interaktion med befintliga och iscensatta platser, miljöer och artefakter. 

Musik – stipendium 40 000 kronor 

Sara Bäck 

Sara Bäck är operasångerska, bosatt i Uppsala, och utbildad i kammarmusik och kammaropera vid Musik- och operahögskolan vid Mälardalens universitet. Hon är en mezzosopran med stor passion och nyfikenhet för den barocka repertoaren, i början av sin professionella bana men med erfarenhet från flertalet föreställningar och konserter. 

Sara Bäck vill vidareutvecklas och utforska röstens möjligheter att skapa de färger och utsmyckningar som är barockens sångstil trogen, såväl på egen hand som med hjälp av experter inom området. Hon vill även särskilt studera in barockmusik skriven av kvinnliga kompositörer. 

Sara Bäck tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för att kunna fördjupa sig och utvecklas inom barockopera. 

Dans – stipendium 40 000 kronor 

Melody Sheikh Mantilla 

Melody Sheikh Mantilla är dansare och koreograf med hemvist i Storvreta, Uppsala kommun. Hon har under många år varit ett väletablerat namn inom länets scenkonstliv riktat till barn, verksam både konstnärligt och pedagogiskt vid Uppsala Stadsteater, Gottsunda dans & teater och den Uppsalabaserade frigruppen Tio Fötter.  

Melody Sheikh Mantillas verksamhet fångar upp barnets fantasivärldar i ögonhöjd med målgruppen, som ofta är de allra yngsta barnen. Hon vill nu utveckla arbetsmetoder för sitt nystartade danskompani MeMa Dans, som under hösten 2022 turnerat i länet med föreställningen ”Svart svart svart”.  

Melody Sheikh Mantilla tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för ett välkommet tillskott i länets kulturutbud riktad till en viktig målgrupp. 

Teater – stipendium 40 000 kronor 

Affe Ashkar 

Affe Ashkar är en självlärd teaterregissör med säte i Uppsala men med bred räckvidd. Senast har han varit aktuell med hiphopmusikalen ”Bra där!” på Uppsala stadsteaters stora scen - en föreställning om livet med stora musikdrömmar i Gottsunda.  Han har även fått mycket uppskattande respons från såväl publik som kritiker för föreställningen ”Vem som hon” av Seluah Alsaati på Kulturhuset Skärholmen.  

Affe Ashkar skapar inkännande teater om, av och för orten. Han hörsammar andra röster och perspektiv från marginaliserade grupper och utgör en viktig motvikt till gängse retorik om orten i press och debatt.  

Affe Ashkar tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2023 för sin roll som omistlig kreatör i länets kulturliv. 

Hedersstipendier 2023 

Kulturhistoria – hedersstipendium 10 000 kronor 

Carl-Åke Eriksson 

Journalisten Carl-Åke Eriksson har i över 30 års tid dokumenterat och fotograferat händelser i Hållnäsbygden, Tierps kommun. Sedan i slutet av 1980-talet har han varit aktiv i Hållnäs hembygdsförening där han varit redaktör för skriftserien Hållnäs Förr och Nu, en av de mest ambitiösa hembygdspublikationerna i länet. Sedan starten 1990 har 12 fullmatade nummer utkommit om totalt 900 sidor, som skildrar alla tänkbara aspekter av Hållnäsbygden i både dåtid och nutid.  

Som redaktör har Carl-Åke inte bara skrivit och bearbetat texter, hittat illustrationer och fotograferat, utan även letat upp och beskrivit intressanta företeelser, platser och personer samt uppmuntrat sockenborna att skicka in artiklar. Utan Carl-Åkes idoga ideella arbete skulle en stor del av Hållnäs historia vara okänd, men lika viktig är skriftserien som en samtidsdokumentation, som kommer vara av stort värde framöver. 

Carl-Åke Eriksson tilldelas Region Uppsala hedersstipendium 2023 för sitt omfattande och långvariga arbete med att dokumentera och sprida kunskap om Hållnäsbygdens historia och samtid. 

Kulturhistoria – hedersstipendium 10 000 kronor 

Eva Wrede 

Eva Wrede är en känd kulturpersonlighet som i decennier outtröttligt verkat för att bevara och sprida kunskap om det uppländska kulturarvet, med en särskild kärlek för de uppländska bruksmiljöerna. 

Kulturvetare i själ och hjärta har hon sedan 1980-talet ägnat sig åt folkbildning genom otaliga guideturer och som utbildare av guider. I över 20 år var hon verksam som intendent vid Bruno Liljeforsstiftelsen i Österbybruk med ansvar för dess 25 kulturbyggnader, utställningar och guidningar, därtill ansvarig för att lära upp vallonbruksguiderna.  

Sedan 12 år tillbaka driver Eva företaget Uppdrag Kultur med guidningar i Enköpings stad och parker, hällristningar i Boglösa, Härkeberga kyrka och Kvekgården, och – naturligtvis – i Österby bruk.  Detta kombineras med uppdrag i Leader Norra Mälarstrand och senare Leader Mälardalen, där hon är ordförande. Utöver det är hon verksam i den uppländska hembygdsrörelsen på både lokal och regional nivå, givetvis med ett särskilt engagemang för bevarande och spridandet av kunskap.  

Ewa Wrede tilldelas Region Uppsalas hedersstipendium för 2023 för sina mångåriga insatser som bevarare av det uppländska kulturarvet, och som entusiastisk folkbildare.