Kulturstipendier för unga 2024

Tolv unga kulturstipendiater inom olika konst- och kulturområden tilldelas stipendium om 10 000 kr var.

Mottagare av Region Uppsalas kulturstipendier för unga år 2024

Hemslöjd

Stipendium på 10 000 kronor.

Ebba Hernström, född år 1998, är bosatt och har sin arbetsplats i Uppsala. Ebba vill utveckla sina kunskaper inom vävning och textilt skapande. Hon kombinerar sitt textila skapande med film.

Ebba har en gedigen hantverksbakgrund genom utbildningar på såväl folkhögskola och Capellagården som en kandidatutbildning från Konstfack. Hennes monumentala trasvävar infärgade med naturfärger och examensarbetets experimentella vävfilm visar på både handaskicklighet, kreativitet, lust och en strävan att kommunicera om hur vi använder jordens resurser.

Ebba Hernström tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för att ha möjlighet att utveckla sin vävning genom investering i en kontramarchvävstol samt möjlighet att göra en studieresa.

Dans och cirkus

Stipendium på 10 000 kronor.

Felicia Hedman bor i Uppsala och är född 1999. Felicia har utforskat kopplingen mellan rörelse och människans psyke genom sin studie av rörelse och dess samband med människans inre värld, då med inriktning på mentala utmaningar såsom missbruk, ångest, autism och ADHD.

Stipendiet ger Felicia möjlighet att ytterligare fördjupa en konstnärlig utbildning och karriär inom dansen via en dansskola i Portugal. Hennes långsiktiga mål är att integrera sin erfarenhet inom cirkus och teater i danskonsten, och genom att kombinera dessa olika konstformer skapa innovativa och nyskapande scenkonstverk.

Felicia Hedman tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för sin strävan att uppmärksamma och synliggöra mentala utmaningar genom sin konst och som en uppmuntran på vägen mot sina mål.

Dans

Stipendium på 10 000 kronor.

Kurt Axel Emanuelsson Vretander, född 1999 och bosatt i Uppsala, har dansat och fördjupat sig inom olika dansstilar och uttryck sedan han var 11 år, framför allt hiphop, reggaeton och commercial jazz. Han också dansat pardanser som salsa, bachata och swingdans.

Under ett år i USA fick Kurt Axel bredda sin danskompetens och även träna modern samtida dans, jazz och balett men också lära sig danspedagogik.

Väl tillbaka i Uppsala för att färdigställa studier inom statsvetenskap, blev dansen ett faktum. Att lära ut och sprida dans- och rörelseglädje till andra är något Kurt Axel vill utveckla och fördjupa.

Stipendiet vill Kurt Axel använda för att bekosta en vidareutbildning för att utvecklas som danslärare och dansare med särskilt fokus på att lära ut dans till barn och unga.

Kurt Axel belyser att det är viktigt att ha goda förebilder och få unga att se dansens kraft, speciellt unga killar. Detta tror han skulle få fler killar att våga prova och fortsätta vilja dansa. ”Jag skulle vilja blir för andra unga killar vad jag själv saknade och önskar jag hade som ung”, berättar han i sin ansökan.

Kurt Axel Emanuelsson Vretander tilldelas Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2024 för sin dans och sitt brinnande engagemang att sprida dansen till grupper där den inte är lika självklar. 

Scenkonst

Stipendium på 10 000 kronor.

Lova Rindström bor i Uppsala och är född 2001. Hon har gått på teaterlinjen på Sigtuna Folkhögskola och studerar för närvarande på universitet. På folkhögskolan mötte hon tre andra jämnåriga som hon nu har startat teatergruppen Teater Kvart tillsammans med.

Lova är en lovande teateraktör som visar på stort driv och engagemang då hon både skriver för scen, startar en teatergrupp och ämnar producera gruppens första föreställning som ska spelas på Galleri Leoparden i Uppsala. Denna spelplats är redan en mötesplats för många unga, vilket skapar goda förutsättningar att föreställningen ska nå en ung publik.

Lova Rindström tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för att uppmuntra hennes utveckling som scenkonstnär och dramatiker samt bidra till realiseringen av den egna teatergruppens första föreställning.

Konst

Stipendium på 10 000 kronor.

Ziggy Lindholm bor i Uppsala och är född 2002. Han har studerat konstvetenskap på Uppsala universitet och arbetar ambitiöst med konsten för att i framtiden söka in till konsthögskola. Han arbetar i huvudsak med måleri men även digitala collage. 

I Ziggys motivvärld blandas konsthistoriska- och popkulturella referenser med vardagsföremål vilket skapar överraskande möten. Samma uttryck känns igen i hans digitala collage fyllda med förvrängda figurer som skapar nya meningar. Ziggy strävar efter att skapa sin egen sorts ikonografi med föremål som återkommer och spelar olika roller i bilderna. Ett fascinerande universum där cowboys, filmstjärnor och mytologiska väsen alla samsas och slåss på duken.

Ziggy Lindholm tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 som uppmuntran att fortsätta den konstnärliga banan och odla sitt uttryck.

Julia Janeh är född 2000 och bor i Enköping. Hon har studerat måleri två år på konstskolan Idun Lovén i Stockholm och har efter studierna fortsatt att fördjupa sig inom konsten. Hon arbetar med alltifrån teckning, film, måleri och installation.

Julia utforskar ämnen som spiritualism, ockultism och symbolism genom sina bilder. En teckning kan leda till en stor oljemålning som i sin tur ger inspiration till nya teckningar – de har alla samma mening för processen. Genom att avbilda mönster, sprickor och portaler öppnar sig vägar för olika tolkningar och betydelser. Bilderna ställer frågor om vår syn på verkligheten och öppnar upp för andra dimensioner. Julia har hittat stor inspiration i konstnärer som Frida Kahlo och Hilma af Klint och vill nu bredda sina referenser och hitta nya material att uttrycka sig genom.

Julia Janeh tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 som uppmuntran att fortsätta den konstnärliga banan och värna sin förmåga att gestalta det som ligger dolt.

Cornelia Tell bor i Uppsala och är född 1998. Hon studerar vid Pernbys målarskola i Stockholm och arbetar främst med oljemåleri och teckning.

Hon intresserar sig för teman som plats, tid, sammanhang och gemenskap och har under det senaste året återvänt till den mjölkgård hon växte upp på. Genom teckningar och fotografier har hon gjort ett dokumentärt arbete av platsen som ligger till grund för hennes konst där hon utforskar tillhörighet, separation och identitet, något hon beskriver som en själslig utgrävning.

Stipendiet möjliggör en ateljéplats för fortsatt arbete med installationer och måleri där Cornelia vill fortsätta utforska identitet och plats i sin konst med målet att arbeta fram en utställning.

Cornelia Tell tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium 2024 för unga för sin personliga och uppriktiga konst som befinner sig i gränslandet mellan det föreställande och det abstrakta.

Litteratur

Stipendium på 10 000 kronor.

Erik Spelmans är född 1998 och bosatt i Uppsala. Han debuterade 2020 med diktsamlingen ”Fältstudier från Hydran”.

Erik har förutom sitt eget skapande ägnat sig åt andra personers litterära arbete. Han har varit redaktör för antologier och är aktiv i unga skribenters kulturtidskrift KULT Magasin.

Därtill översätter Erik texter och har en folkbildande roll inom det litterära Uppsala. Genom projekt Växelspel har Erik också skrivit om Stig Dagerman.

Genom stipendiet skulle Erik kunna få mer tid för sitt skrivande och få möjlighet att gå en skrivarkurs för att fördjupa sin litterära begåvning

Erik Spelmans tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för sina dikter som rymmer en berättelse i komprimerad form som lyckas fånga både förståelse, undran, rytm och igenkänning.

Filippa Eklund är boende i Uppsala född 1998. Filippa pluggar till läkare men tog år 2022 studieuppehåll för att gå en skrivarlinje på Skurups folkhögskola. Genom sitt skrivande vill Filippa komma närmare världen och få möjlighet att leva i språket. Hon experimenterar i sitt skrivande med olika stilar och former.

Filippa tar i sitt skrivande hjälp av sina kunskaper i medicin för att utforska det kroppsliga, sexualiteten, nära relationer, existensen och vårdapparaten.

Stipendiet kommer Filippa använda till att kunna lägga mer tid på sitt skrivande under sommarens studieuppehåll och kunna få möjligheten att åka på en skrivresa.

Filippa Eklund tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för att hennes texter är medkännande och medryckande, som fängslar läsaren i ett säkert grepp.

Musik

Stipendium på 10 000 kronor.

Hampus Ljunggren bor i Uppsala och är född 2004 och har ett brinnande intresse för musiken. Han spelar flera instrument, sjunger, skriver och producerar musik inom flera genrer. Popmusik, ofta i duon Hampus & Ragna, men även klassisk musik som han ägnat sig mycket åt. Han har studerat klassiskt piano för Stefan Bojsten vid Kungliga musikskolan och även för kompositören Mårten Jansson.

Stipendiet vill han använda för att kunna fortsätta sin utveckling inom musiken.

Hampus Ljunggren tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för sitt skickliga musicerande, sin extraordinära artistiska talang och sin uttrycksfulla sångröst. För sitt expressiva pianospel egenkomponerade låtar med en stor hitpotential.

Ella Östberg är född 2008 och bosatt i Enköpings kommun. Hon har ägnat sig åt musik sedan ung ålder och går för närvarande på gymnasiet Lilla Akademin i Stockholm där hon främst studerar klassisk fiol men även klassiskt piano och sång. Ella har blivit antagen till RUM:s Stråklandslag 2022 och 2023.

Stipendiet vill Ella använda för att möjliggöra fortsatta studier i Stockholm men även till inköp av strängar och noter.

Ella Östberg tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för sin talang och sina ambitiösa studier och mål om att bli violinist i en orkester någonstans i världen.

Film

Stipendium på 10 000 kronor.

Oscar Wahlberg bor i Knivsta och är född 2002. Oscars stora intresse för filmskapande väcktes när han studerade film och skådespeleri på Region Uppsalas folkhögskola Wik. Här utvecklade han och producerade sin första dokumentärfilm ”Ensamhet”, ett tema han stötte på i sitt tidigare arbete med äldre inom hemtjänsten. Oscar står för allt arbete bakom filmen - regi, fotografi och klippning. Denna mogna debut har redan visats och uppmärksammats på ett par filmfestivaler, bland annat Uppsala Kortfilmfestival hösten 2023.

Oscar går nu sin andra termin på Stockholms filmskola, en utbildning, där han utvecklar sitt intresse för filmfotografi och regi.

Oscar Wahlberg tilldelas Region Uppsalas kulturstipendium för unga 2024 för att kunna fortsätta utvecklas i sitt filmskapande.