Mentorskapsprogram för konstnärer

Vill du få stöd att utveckla ditt konstnärskap? Behöver du rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé? Ansök till mentorskapsprogrammet för konstnärer i Uppsala län!

Om programmet

Under tre månader får du som deltagare professionellt stöd och rådgivning av en erfaren mentor med just det du behöver hjälp med att utveckla. Du kan få hjälp att bredda dina horisonter och förstå inriktningen på din professionella karriär, konstnärliga väg eller idé.

Mentorskapsprogrammet har som syfte att stödja etableringen av nya konstnärskap i länet och möjliggöra konstnärligt utbyte. Det är en hållbar metod för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkande där en viktig del är att ge nya konstutövare bättre förutsättningar att verka i länet. Region Uppsala erbjuder också mentorskapsprogram inom dans, film och litteratur

Mentorskapsprogram för 2023

Under november 2022 utseddes Sigríður Huld Ingvarsdóttir till adept i mentorskapsprogrammet 2023. Under tre månader får hon professionellt stöd och rådgivning av konstnären Helena Laukkanen som utsetts till hennes mentor.

Ansökan

Nästa utlysning av mentorskapsprogram kommer att ske under hösten 2023. Håll utkik efter datum här på vår webbsida.

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst