Mentorskapsprogram för konstnärer

Vill du få stöd att utveckla ditt konstnärskap? Behöver du rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé? Ansök till mentorskapsprogrammet för konstnärer i Uppsala län!  

Om programmet

Under tre månader får du som deltagare professionellt stöd och rådgivning av en erfaren mentor med just det du behöver hjälp med att utveckla. Du kan få hjälp att bredda dina horisonter och förstå inriktningen på din professionella karriär, konstnärliga väg eller idé.  

Mentorskapsprogrammet har som syfte att stödja etableringen av nya konstnärskap i länet och möjliggöra konstnärligt utbyte. Det är en hållbar metod för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkande där en viktig del är att ge nya konstutövare bättre förutsättningar att verka i länet.

Vem kan söka?

Du som ansöker ska vara boende i Uppsala län och vill utveckla dig inom ditt område och ditt konstnärskap med stöd, kunskap och erfarenhet från en annan etablerad yrkesperson. Både du som är etablerad och du som är i början av din yrkeskarriär och vill få bättre förutsättningar att etablera dig i länet är välkomna att söka. Du behöver ha en konstnärlig högskoleutbildning eller erfarenhet motsvarande det.  

Programmets upplägg  

Mentor och adept träffas totalt 8 timmar som fördelas på ett antal tillfällen under 3 månader med start i februari 2024. Upplägget för mötena planerar adept/deltagare och mentor tillsammans. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt inom en månad. Du som söker ska vara boende i Uppsala län.   

Ansökan  

Skriv ett kortfattat brev om vem du är, varför du söker mentorskapsprogrammet inom konst och vad du vill ha hjälp med (max 1 a4). Bifoga även ditt CV. Alla dokument ska vara i en samlad PDF. 

Skicka din ansökan till eira.ekenstaf@regionuppsala.se med ämnesraden ”Mentorskapsprogram inom konst 2024” senast tisdagen den 19 december.   

Endast en adept utses och matchas med mentor av Kulturutveckling utifrån inkomna ansökningar under december månad

Region Uppsala behöver behandla de personuppgifter du lämnar för att handlägga ansökan. Vidare inkommer och sparas din ansökan som en allmän offentlig handling. Läs mer om hur Region Uppsala behandlar dina personuppgifter: Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se) 

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst