Förberedande föräldraskap under graviditet

Under graviditeten är det viktigt att skapa trygghet inför kommande föräldraskap. Ökad kunskap om kognitiva svårigheter ger professionella förutsättningar att tillmötesgå behov av anpassat stöd och bemötande i kontakt med de blivande föräldrarna.

Behov av anpassat stöd och bemötande

Att identifiera kognitiva svårigheter är viktigt för att öka delaktigheten så att ett individuellt stöd kan anpassas. God kunskap om kognitiva svårigheter är därför av betydelse för att kunna uppnå länets regionala mål när det gäller jämlika levnadsvillkor för alla. 

SUF-Kunskapscentrums material som handlar om förberedande föräldraskap under graviditet.

Ta del av föreläsningen Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter, tidigt stöd och samverkan.

Information och råd till barnmorskor

Barnmorskan är en viktig person för den gravida kvinnan och särskilt för en kvinna med kognitiva svårigheter. Mödrahälsovården i Region Uppsala har tillsammans med SUF-Kunskapscentrum tagit fram ett PM med information och råd till barnmorskor som träffar blivande föräldrar med kognitiva svårigheter, Intellektuell funktionsnedsättning hos gravida (pdf).

Vänta och föda barn

Skriften Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden  finns att ladda ner på svenska, arabiska och somaliska. Den kombinerar bildstöd med en lättläst text.

RFSU har tagit fram filmer om preventivmedel, graviditet, förlossning samt tiden efter förlossningen. Filmerna finns på 15 olika språk med svenska undertexter och bildstöd. 

Bildstöd - förlossning

För att underlätta kommunikationen inför förlossningen finns flera bildstöd att tillgå. Föda barn, Föda barn med kejsarsnitt samt Förlossning med tidsskala.

Babysimulator

Vilka behov har ett barn? Vilket ansvar har en förälder och vilket stöd kan behövas? Dessa frågor kan vara svåra att relatera till innan man själv är förälder och ändå är valet om föräldraskap kanske det viktigaste beslutet i livet.

En babysimulator efterliknar en verklig baby och ger möjlighet till en praktisk erfarenhet av ett spädbarns behov av omvårdnad. Med ett verklighetstroget simulatorprogram ger babysimulatorn en interaktiv upplevelse av vad ett föräldraskap kan innebära. Syftet är att hjälpa de blivande föräldrarna att ringa in ett eventuellt kommande behov av stöd.

Yrkesverksamma inom Uppsala län har möjlighet att låna en babysimulator av SUF-Kunskapscentrum. SUF-Kunskapscentrum ger även yrkesverksamma möjlighet till utbildning för att lära sig användning av babysimulatorer.

Är du yrkesverksam inom Uppsala län och intresserad av att låna en babysimulator? Skicka en förfrågan till SUF-Kunskapscentrum här.

Se en film om erfarenheter av att låna babysimulator.

Toolkit

Toolkit-Barn vet jag vad det innebär? är ett manualbaserat, pedagogiskt samtalsmaterial som syftar till att konkretisera vad ett föräldraskap innebär. Det omfattar följande livsområden; Pengar, tid, bostad, relationer och färdigheter.

Toolkit kan användas under graviditet för att förbereda föräldrar inför sitt kommande föräldraskap. Materialet bygger på att urskilja förändringar mellan den nuvarande livssituationen och hur den förändras med ett barn. Samtalsmaterialet kan även användas för att underlätta för unga vuxna att fatta informerade beslut om sitt vuxenliv och eventuellt föräldraskap. 

Materialet har skapats av Marja Hodes i Nederländerna, med stöd av ASVZ. SUF-Kunskapscentrum har översatt och vidareutvecklat Toolkit.

Från och med 26 augusti 2021 kan Toolkit laddas ner och skrivas ut. Toolkit får kostnadsfritt användas i klinisk verksamhet eller i utbildningssyfte. Det är dock inte tillåtet att göra förändringar i Toolkit eller använda materialet i kommersiellt syfte.