Vårdhygien

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan inom hälso- och sjukvård. Det går att förebygga genom att systematiskt arbeta med hygienrutiner. Vi stödjer dig i det arbetet.

Nyheter

2024-05-16
Sommaren är snart här och då är nedanstående dokument om värmebölja och hög luftfuktighet bra att ha till hands.
2024-05-14
Just nu pågår många fall av smittsam magsjuka, både inom sjukhusvård och kommunal vård. Var uppmärksam om vårdtagare får symtom på magsjuka, till exempel diarré, kräkning eller illamående.

Hygienrutiner och smittämnen

Styrande dokument för hygienrutiner och smittämnen för dig som arbetar inom vård och omsorg i Uppsala län.

E-utbildning och externa länkar

Kontakt

vardhygien@regionuppsala.se

Telefon: 018–611 39 02, helgfria vardagar klockan 8–16.

Fler kontaktuppgifter till vårdhygien