Vårdhygien

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan inom hälso- och sjukvård. Det går att förebygga genom att systematiskt arbeta med hygienrutiner. Vi stödjer dig i det arbetet.

Nyheter från vårdhygien.

Läs mer

Vårdhygiens utbildningar

Till kalendarium

Frågor och svar om luftvägsinfektioner

En stor smittspridning av covid-19 pågår återigen i samhället, vilket påverkar vård och omsorg i Uppsala län.

Hygienrutiner och smittämnen

Styrande dokument för hygienrutiner och smittämnen för dig som arbetar inom vård och omsorg i Uppsala län.

E-utbildning och externa länkar

Kontakt

vardhygien@regionuppsala.se

Direkttelefon: 018–611 39 02 (helgfria vardagar 8–16)

Fler kontaktuppgifter