Samverkanswebben

För dig som samverkar med oss. Vårdgivare, organisationer, företag och förtroendevalda.

Lediga jobb

Hos oss kan du jobba inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och inom regional utveckling. Sök här!

Nyheter

Region Uppsala inför extra kallelser till mammografin

2021-09-23
I fortsättningen kommer kvinnor i Uppsala län som missar sin bokade tid för mammografi att få en extra kallelse med en ny bokad tid. Syftet är att få fler kvinnor att komma på undersökningen.

Region Uppsala öppnar postcovidmottagning

2021-09-21
Nu öppnar Region Uppsala en postcovidmottagning för personer som har långvariga symtom efter covid-19. Mottagningen finns på Samariterhemmet i Uppsala och tar emot patienter från hela länet med start den 21 september.

Förslag på ny länsplan för Region Uppsala nu öppen för synpunkter

2021-09-21
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att sända förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033 på remiss.

Region Uppsala lämnar stabsläge i morgon

2021-09-14
I morgon, den 15 september, avvecklar Region Uppsala den regionala särskilda sjukvårdsledningen, som har samordnat och lett hanteringen av covid-19 sedan den 3 november 2020.

Sjukhusvården får ett gott betyg

2021-09-14
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har åter låtit undersöka vad personer i Sverige tycker om den sjukhusvård de får, såväl öppenvård som slutenvård. Cirka 160 000 personer har besvarat enkäten, och det är överlag positiva omdömen om den specialiserade somatiska vården*. Region Uppsala förbättrar sitt resultat inom samtliga dimensioner.

Stegvis stängning av vaccinationslokaler under hösten

2021-09-08
Region Uppsala börjar nu avveckla de särskilda lokalerna som används för storskalig vaccination mot covid-19. Stängningarna görs i flera steg och den sista lokalen tas ur bruk i slutet av december.
Läs fler nyheter i vårt pressrum