Journalkopior

Kom ihåg att du alltid kan logga in på 1177.se och läsa eller beställa din journal där. Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper.

Från journalenheten CESÅ (Centrala enheten för spärrar och återsökning) kan du beställa journaler förda på levande personer inom Region Uppsala från ca 1958 och framåt.

Avlidna personers journaler fram till 2016-12-31 samt personer med ofullständigt personnummer (endast år, månad, dag) och journaler förda före 1958 beställs via Regionarkivet i Uppsala.

Barnavårdsjournaler (BVC)

Beställs hos respektive Barnavårdscentral där patienten är aktuell (0-6 år).

Äldre BVC-journaler som inte är aktuella beställs hos Regionarkivet.

Folktandvårdens journaler

Beställs hos respektive tandvårdsklinik.

Födelsejournal

Födelsejournaler är upplagda på modern som har rätten till journalen.

Röntgenbilder

Beställs från Mediaenheten (Röntgen), journalenheten CESÅ har endast hand om utlåtanden.

Av patientsäkerhetsskäl skickar journalenheten CESÅ journalkopior endast till beställaren och inte på uppdrag av andra.

Kontakt

Journalenheten CESÅ

Adress: Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala (våning 1)

Telefon: 018-611 62 00, tonval 1

Helgfria vardagar: kl. 9-12

Fax: 018-55 87 30