2021-04-09 Allvarliga komplikationer efter hjärtoperation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient som i samband med en hjärtklaffoperation drabbades av allvarliga komplikationer i form av bukblödningar och nedsatt hjärtcirkulation. Komplikationerna innebar förlängd intensivvård och rehabilitering.

Internutredning

Den aktuella operationsmetoden är pausad i väntan på utförlig utredning och bedömning av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare