2021-09-15 Blödningskomplikation i samband med leverundersökning, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient med tumör i bukspottkörteln där man planerade för operation. Utredning visade dock misstänkt spridning av cancern till levern varför man vill komplettera med provtagning på levervävnaden. I väntan på undersökning sökte patienten vård akut på grund av feber och nedsatt allmäntillstånd. Patienten blev inlagd och kallades under vårdtiden till den sedan tidigare planerade provtagningen. Efter undersökningen försämrades tillståndet snabbt med blodtrycksfall och chock och patienten avled kort därefter.

Internutredning

Efter händelsen har rutinerna kring det aktuella ingreppet stramats åt. Särskilt viktigt är att dessa patienter vårdas på avdelningar med god kännedom om ingreppet och att patientens blodförtunnande medicinering hanteras rätt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare