2021-10-22 Brännskada i samband med tarmoperation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient genomgick en tarmoperation. Inför operationen desinficerades huden med 70 procentig etanol. I samband med operationsstart användes en diatermikniv, ett elektriskt instrument som används vid kirurgiska ingrepp för att skära. Desinfektionsmedlet antändes och patienten ådrog sig brännskador som krävde ett mindre plastikkirurgiskt ingrepp.

Internutredning

Rutinen att använda 70 procentig etanol är en kvarleva som nu tagits ur bruk. Vid sådana operationer som den aktuella används nu i stället ett modernt tvålbaserat desinfektionsmedel som inte kan antändas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare