2021-05-03 Defekt respirator, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient som vårdades på en intensivvårdsavdelning andades med hjälp av en inlånad respirator som genomgått funktionskontroll utan anmärkning. Respiratorn upphörde plötsligt att fungera. I väntan på att respiratorn kunde bytas ut fick patienten manuellt andningsstöd. Följden blev att patienten under en kort period fick låg syresättning som emellertid snabbt kunde normaliseras.

 

Internutredning

Utredning visar att respiratorn drabbats av ett kretskortfel som lätt kunde avhjälpas. Händelsen är även anmälts till Läkemedelsverket och tillverkaren. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare