2021-02-17 Fel vid blodtransfusion, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient vårdades inom thoraxkirurgi och anestesi på Akademiska sjukhuset och behövde blodtransfusion. Blodpåsar förväxlades i samband med transfusionen och fel blod gavs till patient. Då båda patienterna hade samma blodgrupp medförde dock den felaktiga transfusionen ingen skada eller besvär för patienten.

 

Interutredning

Efter händelsen har rutinen för ID-kontroll i samband med blodtransfusion tydliggjorts för att säkerställa att misstaget inte upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare