2021-06-15 Felaktig behandling av handledsfraktur, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient opererades för handledsfraktur. I samband med att gipset skulle tas bort följdes inte fastställda rutiner vilket ledde till att frakturen läkte felaktigt och orsakade felställning av handledsfrakturen. Patienten genomgår nu rehabilitering med fysioterapi och behandling av arbetsterapeut.

Internutredning                                                                   

Efter händelsen har rutinen kring omhändertagande av patienter med liknande besvär förtydligats för att säkerställa att en upprepning förhindras. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare