2021-02-01 Felaktigt utförd canceroperation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patienten genomgick en omfattande och avancerad operation på grund av misstänkt cancer i buken där cancer kunde konstateras. Strax efter att operationen avslutats och patienten vaknat ur narkosen misstänker huvudoperatören att operationen inta avslutats korrekt. Patienten sövdes ånyo och misstanken bekräftades. En avslutande koppling mellan tarmarna hade inte utförts. Operationen kunde avslutas och patienten led ingen skada

Internutredning

Sjukhuset konstaterar att alla rutiner följts under operationen och att det inträffade får tillskrivas den mänskliga faktorn. Situationen var ansträngd på operationsavdelningen den aktuella dagen, med hög sjukfrånvaro bland läkarna, vilket kan ha varit bidragande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.