2021-11-26 Felbedömning under ambulansutryckning, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Äldre patient larmade ambulans på grund av svårigheter att ta sig upp från golvet. Ambulanspersonal gjorde bedömningen att patienten efter assistans på plats inte behövde transporteras till sjukhus. Dagen efter inkom patienten till Akademiska sjukhuset i dåligt skick och diagnosticerades med Covid -19. Patienten avled efter några dagars vård.

Internutredning

Efter händelsen skärper ambulanssjukvården beslutsrutinerna för att avstå intransport till sjukhus.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare