2021-09-16 Feldosering av narkosläkemedel, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient med förträngning av aortaklaffen genomgick ett klaffbyte. När narkosen inleddes fick patienten en tio gånger för hög dos av ett smärtstillande läkemedel. Detta ledde till ett andningsuppehåll som avhjälptes genom att patientens andning assisterades. Patienten fick inga men av händelsen.

Internutredning

Sjukhuset arbetar ständigt med att förbättra stöd- och kontrollsystemen inom läkemedelshantering för att minimera antalet avvikelser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare