2021-09-01 För hög dos blodförtunnande läkemedel till patient, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient vårdades för hjärnblödning till följd av ett bråck på en pulsåder. Patienten genomgick ett ingrepp för att stilla blödningen. För att minska blodets levringsförmåga ordinerades ett blodförtunnande läkemedel. I detta fall fick patienten en alldeles för hög dos. När detta upptäcktes pausades läkemedlet som snabbt gick ur kroppen och ingreppet kunde avslutas.

Internutredning

För att förhindra ett upprepande har förändringar gjorts i rutinerna för ordination och administration av läkemedlet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare