2021-09-14 För hög dos insulin efter operation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient med diabetes vårdades på postoperativ avdelning. Patienten behandlades med insulin intravenöst via en pump. Vid upprepade provtagningar hade patienten lågt blodsocker. Vid kontroll av injektionen visade det sig att man givit en 10 gånger för hög dos insulin .När detta upptäcktes behandlades patienten med sockerlösning och fick dess bättre inga men.

Internutredning

För att förhindra ett upprepande har det gjorts förändringar i rutinerna för ordination och administration av läkemedlet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare