2021-10-12 För hög dos sömnmedel till barn, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Barn som vårdades i öppenvården för sömnsvårigheter på Akademiska barnsjukhuset fick fel dos sömnmedel. Detta berodde på att man vid ordinationen felaktigt angav millimeter som. Några allvarliga men för patienten uppstod inte, förutom tillfälligt ökad trötthet, eftersom dosen snabbt justerades.

Internutredning

För att förhindra en upprepning av misstaget har berörd verksamhet efter händelsen förstärkt rutinen kring ordination av läkemedel till barn.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare