2021-03-15 Fördröjd bröstcancerdiagnos på grund av labbmiss

2022-04-14

Patient sökte vård för misstänkt bröstcancer. Det första vävnadsprovet, ett så kallat cytologiskt prov, som analyserades på laboratoriet för klinisk patologi bedömdes som godartat. På grund av fortsatta besvär sökte patienten därefter vård ånyo. En ny undersökning visade då att det rörde sig om en elakartad brösttumör. Patienten opererades utan komplikationer och kunde därefter skrivas ut för fortsatt uppföljning och behandling i öppenvård

 

Internutredning

Efter händelsen har rutinen vid patologisk-anatomisk diagnostik skärpts för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare