2021-01-02 Fördröjd cancerdiagnos, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient hade remitterats till Akademiska för tarmundersökning på grund av misstanke om tarmcancer. Endoskopiundersökningen prioriterades inte i enlighet med verksamhetens rutiner. Misstaget uppdagades när patienten hörde av sig till berörd enhet efter tio månader. Patienten kallades då omgående till planerad undersökning där man påvisade en cancertumör. Operation genomfördes strax därefter.

Internutredning

Efter händelsen har sjukhusdirektören gett berörda verksamheter uppdraget att utreda hur kapaciteten kan förstärkas. De administrativa rutinerna ses över så att prioritering av beställd undersökning alltid ska anges.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare