2021-12-13 Fördröjd diagnos av halsfraktur, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Äldre patient sökte vård akut på Akademiska sjukhuset efter en fallolycka i hemmet. Symtombilden var oklar och patienten genomgick klinisk undersökning samt datortomografi av hjärnan som utföll utan anmärkning. Två dygn senare sökte patienten ånyo vård på akutmottagningen. En utvidgad undersökning med datortomografi av kotpelaren visade att det fanns en fraktur på en av halskotorna och patienten fick genomgå en stabiliserande operation.

Internutredning

Efter händelsen har man på berörda kliniker tydliggjort vikten av att alltid göra fullständiga undersökningar och dokumentera dessa.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare