2021-05-17 Fördröjd diagnos av tumör i livmoder, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient opererades för, vad man trodde var ett godartat myom. I samband med operationen diagnosticerades en elakartad tumör som krävde en annan operationsmetod och uppföljande behandling. Den felaktiga initiala diagnosen ledde till att behandlingen fördröjdes och möjligen till försämrad prognos för patienten. Patienten följdes upp och behandlades enligt standardiserad vårdplan i öppen vård.

Internutredning

Efter händelsen har rutinen kring diagnosticering och omhändertagande av patienter med liknande besvär tydliggjorts för att säkerställa att en upprepning av misstaget förhindras. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare