2021-02-01 Fördröjd diagnos av tunntarmscancer, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient utreddes för tarmbesvär. Tidigt under utredningen gjordes upprepad röntgenundersökning i kombination med kliniska symtom som tolkades fel. På grund av detta fördröjdes rätt diagnos. När rätt diagnos ställdes opererades patienten och en spridd malign tumör i tarmen upptäcktes. Den diagnostiska fördröjningen ledde till sent insatt behandling och försämrad prognos för patienten. Efter operation skrevs patienten ut för fortsatt uppföljning i öppen vård,

 

Internutredning

Efter händelsen har rutinen kring diagnosticering och omhändertagande av patienter med liknande besvär tydliggjorts för att säkerställa att en upprepning av misstaget förhindras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare