2021-06-14 Fördröjd diagnos vid metastaserad prostatacancer, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient sökte vård för höftbesvär. Cancerdiagnosen fördröjdes på grund av brister i hanteringen av röntgensvar under utredningen av en patients höftbesvär. Cancerbehandlingen blev sent insatt med risk för försämrad prognos för patienten. Patienten har nu genomgått adekvat behandling och följs upp av både urolog och onkolog.

Interutredning

Efter händelsen har rutinen kring diagnosticering och omhändertagande av patienter med liknande besvär tydliggjorts för att säkerställa att sådana händelser inte upprepas. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare