2021-04-12 Fördröjd magnetkameraundersökning av barn, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Barn med neurologiska symtom remitteras till Akademiska sjukhuset för en magnetkameraundersökning. På grund av kapacitetsbrist skjuts undersökningen upp vid flera tillfällen och fördröjs ytterligare då den läkare som ursprungligen remitterat patienten avslutat sin tjänstgöring. Patienten drabbades inte av några men, men utsattes för en risk i och med den långa fördröjningen.

Internutredning

Digitalt hjälpmedel införs för att bättre kunna följa remissflödet. Kapaciteten att utföra magnetkameraundersökningar förbättras väsentligt efter det inträffade.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare