2021-05-06 Försenad åtgärd av dåligt fungerande shunt på barn, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Ett barn vårdades för förhöjt tryck i hjärnan orsakat av en dåligt fungerande shunt som satts in för att dränera ryggmärgsvätska, en så kallad intracerebral shunt. Patienten opererades akut och shunten åtgärdades på ett adekvat sätt. Efter operationen skrevs patienten ut för fortsatt uppföljning i öppenvården.

 

Internutredning

Efter händelsen har rutinen kring diagnostisering, kommunikation och rutiner för omhändertagande av patienter med liknande besvär tydliggjorts för att förhindra att misstaget upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare