2021-11-09 Försenad diagnos av vriden testikel, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patientens diagnos - vriden testikel - försenades och trots att man snart efteråt genomförde en operation gick testikeln förlorad. Att patienten uppvisade symtom som var avvikande för sådana tillstånd bidrog till händelsen. Patienten kunde dock skrivas ut till hemmet för fortsatt uppföljning i öppenvården.

Internutredning

För att förhindra att liknande händelser upprepas har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har man inom den berörda verksamheten tydliggjort rutinen för diagnostik och gjort utbildningsinsatser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Göran Günther

Överläkare