2021-02-01 Försenade upptäckter av retinerade tänder, Folktandvården

2022-04-14

Under år 2020 ökade antalet rapporterade fall av försenad upptäckt av retinerade tänder. Några av fallen har lett till skador på permanenta tänder.

Internutredning

Åtgärder för att minska risken för upprepning - där det går att förhindra - är: kompetensutvecklingsinsatser, ändrade rutiner vid tandregleringsvisningar och en översyn av gällande riktlinjer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.