2021-07-05 Förväxling av läkemedel, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient vårdades på grund av revbensfrakturer och hade därmed behov av smärtlindring. Till följd av förväxling av sprutor injicerades ett starkt smärtstillande läkemedel i stället för koksaltlösning. Misstaget upptäcktes omgående och ett motgift kunde ges.

Internutredning

Vid genomgång av händelsen framkommer att rutinerna för märkning av sprutorna har följts varför händelsen får anses bero på den mänskliga faktorn. Förväxlingsrisken kommer att uppmärksammas på kommande fortbildningsdagar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare