2021-01-02 Gallgångsskador efter operation på gallblåsa, Lasarettet i Enköping

2022-04-14

Lasarettet i Enköping Lex Maria-anmäler två händelser där patienter genomgår bortoperation av gallblåsan med titthålsteknik och får skador på gallgången.

Internutredning

För att undvika liknande händelser i framtiden har lasarettet bland annat infört övergripande och tydliga rutiner gällande gallkirurgi. Man har tydliggjort alarmsymptom för när omvårdnadspersonal ska kontakta läkare och tillhörande evidensbaserade åtgärder för läkare samt kriterier för förflyttning till Akademiska sjukhuset.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.