2021-07-05 Komplikation vid klaffoperation, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Patient genomgick en hjärtklaffoperation. Operationen komplicerades av ett avvikande förlopp av hjärtats kranskärl. Det tidiga postoperativa förloppet förlöpte väl, men knappt två dygn efter operationen försämrades patienten kraftigt med dålig cirkulation och åtföljande cirkulationsstillestånd. Vid kartläggning av hjärtats cirkulation visade det sig att en artär hade hamnat i kläm. Patienten fick behandling med så kallad ECMO som är en form av hjärt-lungmaskin, men patientens liv gick inte att rädda.

Internutredning

Ansvarigt verksamhetsområde kommer nu att uppmärksamma risken för cirkulationsproblematik i samband med klaffoperation genom en uppdaterad vårdrutin.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare